Personvernerklæring

Hvem er vi?

Vår hjemmeside har nettadresse: https://skedsmoskolekorps.no.

Hvilken informasjon samler vi inn?

Innmeldingsskjema

Ved innmelding samler vi inn personinformasjon som er nødvendig for å administrere medlemskapet i korpset.

Skedsmo Skolekorps

Skedsmo Skolekorps, er et skolekorps for musikanter, drillere og andre interesserte.

Selv om Skedsmo Skolekorps i svært liten grad mottar/behandler sensitive personopplysninger og også etter personopplysningsloven driver en virksomhet som i all hovedsak er gitt unntak fra lovens strenge bestemmelser, legger Skedsmo Skolekorps vekt på å behandle personopplysninger av enhver art med den største forsvarlighet.

Hvor sendes dine data?

Skedsmo Skolekorps sender data til Norges Musikkorps Forbund (NMF)

Norges Musikkorps Forbund (NMF)

1. Formålet med å samle inn personopplysninger.

Formålet med innsamling av personopplysninger er primært å kunne administrere medlemskap i organisasjonen og behandles av Norges Musikkorps Forbund (NMF).

Behandlingen av opplysningene om deg bygger på samtykket du har gitt gjennom å bli medlem i Skedsmo Skolekorps og blir behandlet i henhold til personopplysningsloven, bokføringsloven og eventuelle andre relevante lover.

Etter personopplysningsloven har NMF rollen som behandlingsansvarlig. Utleveres opplysninger om deg til NMFs partnere, vil partneren være en databehandler for disse opplysningene.

2. Hvilke opplysninger samles inn

NMF behandler oppgitte personopplysninger, som navn, fødselsdato, adresse, e-post, telefonnummer og samtykker. I forbindelse med kursvirksomhet samles også informasjon om allergier o.l. inn for deltakernes egen trygghet. Disse opplysningene slettes etter avviklet kurs, og må gis på nytt for hver kurspåmelding.

NMF behandler også opplysninger etter krav fra Skatteetaten i forbindelse med ansettelsesforhold, utbetaling av reiseregninger og innrapportering av gaver til frivillige organisasjoner. Disse opplysningene oppbevares i henhold til regelverk fra Skatteetaten og relevant norsk lovgivning.

I forbindelse med konkurranser o.l. oppbevares din epost/sms inntil konkurransen er avgjort og vinner(e) er kontaktet. Innlogget aktivitet på nett og i app blir lagret.

NMF bruker cookies på våre nettsider. Dette gjøres for å analysere bruk av nettsiden, for å huske brukerpreferanser, og i forbindelse med pålogging til NMFs nett-tjenester

3. Hvordan bruker NMF dine opplysninger

NMF bruker innsamlede personopplysninger kun til eget formål, herunder korpsenes egen bruk av medlemsdata.
Personopplysninger vil ikke bli solgt til 3.part.

Informasjon om kursdeltakelse, korpsmedlemskap og verv oppbevares.
Dersom du melder deg ut av ditt (eller dine) medlemskorps, skjules alle opplysninger om deg utover de opplysninger som er nødvendige for eventuell ny innmelding.

Personvernerklæring Norges Musikkorps Forbund, oppdatert 6.april 2018

4. Hvem deler NMF opplysninger med (utlevering)

Etter personvernloven kalles deling av data for utlevering.
Personopplysninger deles kun med det eller de korps en person er medlem av, i tillegg til offentlige myndigheter med innsynsrett. I slike tilfeller er myndighetene behandlingsansvarlig, og kan behandle opplysningene dine i samsvar med norsk lov. I hht avtalen mellom Tono og NMF gis Tono tilgang til kontaktinformasjon til medlemskorpsene og deres kontaktperson, vanligvis leder.

5. Hvem behandler dine opplysninger (databehandlere)

Medlemsdatabasen vedlikeholdes i Korpsdrift, et system levert av Mysoft AS og behandles av NMFs ansatte og korpsstyremedlemmer.
Lønn og regnskap utføres i systemer levert av Visma, og behandles av NMFs ansatte. Informasjonsbrev sendes ut via Apsis Norge. Apsis har ingen rettigheter til bruk av dataene utover utsending av NMFs informasjonsbrev.

Styreportalen/Program.no benytter data om medlemskap, korps og verv til bruk ved påmelding til konkurranser m.m.
All kommunikasjon mellom korps og medlem via SMS behandles av Link Mobility AS.
Det tas daglig backup av alle NMFs data. Disse dataene oppbevares hos Bedrifts IT AS.

Det er inngått egne avtaler med alle eksterne databehandlere, som sikrer bruk og innsyn.

6. Endringer

NMF kan endre samtykkevilkår og personvernerklæring for å følge nye rettslige krav. Oppstår det endringer i vår egen praksis for innsamling og behandling av personopplysninger skal nytt samtykke innhentes. Ved endringer som krever samtykke vil du bli bedt om å samtykke til nye vilkår når du logger på Korpsdrift/Min Side.

Informasjon om andre endringer vil bli gitt via www.musikkorps.no.

7. Det er frivillig å bli korps-medlem

Å bli korps-medlem er frivillig og gjennom ditt korpsmedlemsskap blir du også NMF-medlem.
Ved å inngå medlemskap gir du samtidig samtykke til at ditt korps og NMF kan samle inn og behandle dine personopplysninger.
Alle medlemsfordeler gis under forutsetning av samtykke hvert enkelt medlem har gitt.

8. Dine rettigheter

Du kan styre dine samtykker og valg når du er logget inn på Korpsdrift/Min Side.
Som innlogget har du innsyn i dine personopplysninger og din korpshistorikk (medlemskap, kurs, verv m.m.).
Er du medlem i et flere korps samtidig vil opplysninger om navn, adresse, epost og telefon/mobil være tilgjengelig for alle korps du er tilknyttet i tillegg til for NMFs ansatte.

9. Sikring av data

NMF og NMFs databehandlere behandler data ihht IKT-instruks. Det er gjennomført tiltak for å hindre uautorisert tilgang, og å sikre data mot tap.

10. Sletting av personopplysninger.

Skjuling av personopplysninger skjer via utmelding av korpset du er innmeldt i. Ved utmelding settes en sluttdato for ditt medlemskap, og all informasjon som ikke må oppbevares av kontrollhensyn (ref. pkt. 4) gjøres ikke-søkbar. Ønsker du sletting av data kan du kontakte NMF.

Er du uenig i hvordan vi behandler dine personopplysninger, eller har spørsmål til behandlingen, kan du sende e-post til post@musikkorps.no eller korpsdrift@musikkorps.no og merke den med «Personopplysninger». Du kan klage på hvordan NMF behandler dine opplysninger til Datatilsynet: e-post: postkasse@datatilsynet.no, telefon: 22 39 69 00.