Kontakt oss

skedsmo
drill

Skedsmo Drill
Postboks 58, 2021 Skedsmokorset

Organisasjonsnummer 998495660

Epost drill@skedsmoskolekorps.no

Facebook facebook.com/skedsmodrill

skedsmo skolekorps

Skedsmo Skolekorps
Postboks 58, 2021 Skedsmokorset

Organisasjonsnummer 971267003

Epost post@skedsmoskolekorps.no

Facebook facebook.com/skedsmoskolekorps

skedsmo skolemusikk

Skedsmo Skolemusikk
Postboks 58, 2021 Skedsmokorset

Organisasjonsnummer 998562872

Epost post@skedsmoskolemusikk.no

Facebook facebook.com/skedsmoskolemusikk

Organisasjon

Skedsmo Skolekorps er et janitsjarkorps med ca. 90 gutter og jenter i alderen 9 – 19 år. Korpset holder til på Skedsmokorset ca. 20 km nord for Oslo. Musikantene rekrutteres hovedsakelig fra 6 forskjellige skoler omkring Skedsmokorset og Leirsund; Åsenhagen, Sten-Tærud, Brånåsen, Vardeåsen, Kjeller og Asak. Korpset består av aspirant-, junior- og hovedkorps, samt egen drilltropp.

Skedsmo Skolekorps er organisert som et «konsern». Skedsmo Skolemusikk og Skedsmo Drill utgjør medlemsmassen.

Skedsmo Skolemusikk og Skedsmo Drill har hvert sitt styre.

Styret i Skedsmo Skolekorps består av leder og kasserer fra Skolemusikken og Drill, samt loppemarkedsansvarlig.

Skedsmo Skolemusikk og Skedsmo Drill bytter på å lede Skedsmo Skolekorps.