Artikkel om rekruttering i Skedsmo skolekorps på NMF sine sider

NMF publiserte en artikkel om hvordan Skedsmo skolekorps tok grep for å rekruttere. NMF